Hessels+Grob

Misleidende informatie van Bonusan

We krijgen vragen van klanten over een nieuwsbrief van Bonusan, die 31 maart 2017 is verstuurd.

Hierin wordt geschreven dat voor een correcte hemoglobine bepaling uit een vingerprik minimaal 6 tot 9 druppels bloed nodig zijn.

Hun conclusie hieruit is dat capillaire bloedafname niet betrouwbaar is en beter veneus kan worden afgenomen.

Ze hebben het aangehaalde artikel echter niet goed gelezen;

Hierin staat dat er minimaal 60 microliter (dat is 1 druppel !!) bloed nodig is voor een uitslag die vergelijkbaar is met een veneuze bepaling;

En in onze methode gebruiken we inderdaad 1 druppel capillair bloed voor de hemoglobine bepaling.

Uit dit onderzoek blijkt dat hemoglobine bepaling uit een vingerprik met de methode zoals wij die gebruiken dus juist volledig betrouwbaar is!

Blijkbaar is voor Bonusan het correct interpreteren van wetenschappelijke literatuur en laboratoriumuitslagen niet weggelegd.

Onze methode is uitgebreid gevalideerd in ons eigen laboratorium (validatierapport) en in enkele andere laboratoria voor tientallen parameters die we in bloed bepalen.

Eén daarvan is het Duitse laboratorium Biovis, waarbij het dusdanig goed is bevonden dat ze de vingerprik methode gaan gebruiken in een aantal Europese landen.

Verder zijn we in samenwerking met de NDL Hartstichting bezig met een zeer groot landelijk onderzoek, waarbij inmiddels meer dan 50.000 analyses zijn uitgevoerd.

Ook de medische wereld heeft onze methode inmiddels omarmt.

Nascholing Laboratoriumonderzoek voor Therapeuten

Er wordt weer een basiscursus gegeven over de interpretatie van laboratoriumuitslagen. Jan Hessels zal aan de hand van praktijkvoorbeelden u leren om laboratoriumonderzoek als één geheel te beoordelen en de samenhang van diverse resultaten te doorzien.

In samenwerking met Vitals geeft Jan Hessels dit jaar een tweede basiscursus laboratoriumonderzoek voor therapeuten. Deze dagcursus wordt gehouden in Breukelen op vrijdag 15 september 2017 en kunt zich (tzt) hiervoor aanmelden op de site van Orthokennis.

Laboratorium voor preventie en voedingsgeneeskunde

Het laboratorium Hessels+Grob richt zich steeds meer op preventie waarbij gezonde voeding een zeer belangrijke rol speelt. Langdurig tekort aan belangrijke voedingsstoffen of juist teveel aan ongezonde voedingsstoffen kunnen op de lange duur nadelige effecten hebben op de gezondheid. Wij ondersteunen voedingstherapeuten met laboratoriumonderzoek om de voedingsstatus te monitoren met de meest moderne analysemethoden. Zo hebben we recent nieuwe methoden ontwikkeld voor onderzoek naar voedselallergie of voedselintolerantie. Meer info vind u onder u onder de tab Informatie / voor professional

Nieuwe test: Jodium in urine

Hessels+Grob ontwikkelt voortdurend nieuwe testen in het kader van labonderzoek ten behoeve van voedingsgeneeskunde. Het belang van voldoende jodium wordt onderschat. Onder Informatie /voor professional vindt u meer over dit belangrijke voedingselement en de bepaling van de jodiumstatus door middel van jodium analyse in urine